Comité Organizador

K

Comité Organizador SEP

Presidente
Antonio Rodríguez Sotillo

Vicepresidente
Antonio Montoto Marqués

Secretario
Sebastián Salvador de la Barrera

Presidenta del Comité Científico
Mª Elena Ferreiro Velasco

K

Comité Organizador ASELME

Presidenta
Beatriz Saavedra Illobre

Secretaria
Esther Cotos González

Vocales
Rosa Ares Ferreiro
Carmen Cascallana Osorio
Luz García López
Rosana Romay Cea

SECRETARÍA TÉCNICA: 

Orzán Congres
Teléfono: +34 981 900 700
Email: paraplejia2019@orzancongres.com